PRIVACY STATEMENTNeno Boetiek gevestigd aan de Vulckestraat 10 te (6641 KT) Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens
De contactgegevens van Neno Boetiek zijn:

Website www.nenoboetiek.nl
E-mail info@nenoboetiek.nl
Telefoon 06-13668020

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen. Bij het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacy statement. Daarom mogen wij uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling te laten bezorgen. Ook kunnen wij contact met u op nemen over uw bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling krijgen wij informatie over uw betaling via bank. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat de bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Alle overige correspondentie via de email met betrekking tot uw bestelling bewaren wij max. 1 jaar, om u in de tussentijd indien nodig nog van dienst te kunnen zijn. Daarna zal alle correspondentie verwijderd worden.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Verderop in deze privacy policy kunt u lezen welke gegevens we delen en hoe deze partijen omgaan met uw privacy.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Gebruik Contactformulier of Aanmelding Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u Neno Boetiek vragen stellen. Hiervoor gebruikt Neno Boetiek de door u ingevulde gegevens zoals e- mailadres en naam. Door het invullen en verzenden van het contactformulier geeft u ons hiervoor toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot max. 1 jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief, wij sturen nooit automatisch/zonder aanmelding een nieuwsbrief toe. Hierin leest u nieuwtjes en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kan op ieder moment opgezegd worden, door u af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat zo’n afmeldlink. Via uw klantaccount kunt u dit ook doorgeven, of door een email te sturen naar: info@nenoboetiek.nl

Klantaccount
Als u een bestelling doet, maakt u automatisch een klantenaccount aan. Voor uw account gebruiken wij naw-gegevens en uw e-mailadres. U kunt via het account zelf de informatie aanpassen wanneer nodig, ook kunt u zelf uw account verwijderen of ons dit laten doen door een email te sturen naar: info@nenoboetiek.nl.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw account bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van wettelijke en administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, zoals hierboven al eerder beschreven. Neno Boetiek heeft echter geen toegang meer tot uw account en eventuele documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Neno Boetiek verkoopt en deelt jouw gegevens niet aan derden, behalve voor verzending van uw bestelling.

Verzenden en Logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan: ras, etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Neno Boetiek kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nenoboetiek.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens
Neno Boetiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 Het afhandelen van orders
 Verzenden van onze nieuwsbrief, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Neno Boetiek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Cookies en aanverwante technieken
Neno Boetiek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Neno Boetiek gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Neno Boetiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nenoboetiek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Neno Boetiek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens
Neno Boetiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.